Price of Paddy (Kip/kg)
-
ສະເລ່ຍ
0
Min
0
Max
0
promo

ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການັດຕັ້ງ...

10.07.2020

ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ປັດໄຈການຜະລິດກະສິກໍາ ຄັ້ງວັນທີ 6/11/2018...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ
promo

ພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນ ແລະ ...

05.03.2019

ພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍການດໍາເນີນການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ສປປ ລາວ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ
promo

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກໍາຂໍ້ມູ...

08.02.2019

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາຄາສິນຄ້າ ແລະປັດໄຈການຜະລິດກະສິກໍາ ທີ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ

ວາລະສານ ສະຖິຕິ ກະສິກໍາ

ສະຖິຕິກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ເບິ່ງທັງໝົ

ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ...

30.07.2020

ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ II 2010/11...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ,...

30.07.2020

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິກະສິກໍາ ສະບັບປັບປຸງ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ
ມື້ນີ້
today 1.632
ລວມທັງໝົດ
total 160.477