Price of Paddy (Kip/kg)
-
ສະເລ່ຍ
0
Min
0
Max
0
promo

ພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນ ແລະ ...

05.03.2019

ພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍການດໍາເນີນການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ສປປ ລາວ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ
promo

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກໍາຂໍ້ມູ...

08.02.2019

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາຄາສິນຄ້າ ແລະປັດໄຈການຜະລິດກະສິກໍາ ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ
promo

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກໍາຂໍ້ມູ...

06.02.2019

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາຄາສິນຄ້າ ແລະປັດໄຈການຜະລິດກະສິກໍາ ຫລວງນໍ້າທາ 6/2/2018...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ

ວາລະສານ ສະຖິຕິ ກະສິກໍາ

ສະຖິຕິກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ເບິ່ງທັງໝົ

ການບັງຄັບໃຊ້ພະລັງງານຂອງສັ...

26.10.2018

17 ຕຸລາ 2018, Rome - ບົດລາຍງານຂອງ FAO ໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງຂອງຂະແຫນງລ້ຽງສັດໃນທົ່ວໂລກ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ

ປົດລັອກຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັ...

26.10.2018

19 ຕຸລາ 2018, Rome - ໂຄງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ

ອາຟຣິກາຕ້ອງການຊາວຫນຸ່ມຂອງ...

26.10.2018

25 ຕຸລາ 2018, ໂລມ - ການເຄື່ອນຍ້າຍທັງໃນເຂດຕົວເມືອງແລະຕ່າງປະເທດ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍບັນດາປະເທດໃນອາຟຣິກາຂອງຊາວຫນຸ່ມທີ່ເຂົາເ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ
ມື້ນີ້
today 86
ລວມທັງໝົດ
total 114.911