Price of Paddy (Kip/kg)
-
ສະເລ່ຍ
0
Min
0
Max
0
promo

ພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນ ແລະ ...

05.03.2019

ພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນ ແລະ ໃບຍ້ອງຍໍການດໍາເນີນການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ສປປ ລາວ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ
promo

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກໍາຂໍ້ມູ...

12.02.2019

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາຄາສິນຄ້າ ແລະປັດໄຈການຜະລິດກະສິກໍາ ແຂວງໄຊສົມບູນ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ
promo

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກໍາຂໍ້ມູ...

08.02.2019

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາຄາສິນຄ້າ ແລະປັດໄຈການຜະລິດກະສິກໍາ ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ

ວາລະສານ ສະຖິຕິ ກະສິກໍາ

ສະຖິຕິກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ເບິ່ງທັງໝົ

ການບັງຄັບໃຊ້ພະລັງງານຂອງສັ...

26.10.2018

17 ຕຸລາ 2018, Rome - ບົດລາຍງານຂອງ FAO ໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງຂອງຂະແຫນງລ້ຽງສັດໃນທົ່ວໂລກ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ

ປົດລັອກຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັ...

26.10.2018

19 ຕຸລາ 2018, Rome - ໂຄງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາໃນການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວຈາກ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ

ອາຟຣິກາຕ້ອງການຊາວຫນຸ່ມຂອງ...

26.10.2018

25 ຕຸລາ 2018, ໂລມ - ການເຄື່ອນຍ້າຍທັງໃນເຂດຕົວເມືອງແລະຕ່າງປະເທດ, ຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍບັນດາປະເທດໃນອາຟຣິກາຂອງຊາວຫນຸ່ມທີ່ເຂົາເ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີ
ມື້ນີ້
today 32
ລວມທັງໝົດ
total 18.770